Bra betyg för stadens gymnasieskolor

Bra betyg för stadens gymnasieskolor

Eskilstunas kommunala gymnasieskola ökar i nationell jämförelse.

I dagarna har Skolverket har presenterat de fastställda betygen för gymnasiets avgångsklasser från vårterminen 2013. Riksmedelvärdet sjunker från 14,0 i fjol till 13,9 i år samtidigt som Eskilstuna kommunala gymnasieskolas snitt ökar från 13,7 till 13,8.

– Lärarnas höga kompetens ligger till grund för det här fina resultatet. Men vi har också ett arbetssätt där vi ser varje elev och tidigt sätter in det stöd som behövs om en elev ser ut att inte nå upp till målen, säger skolchef för gymnasieskolan Karin Holmberg Lundin.

Särskilt Naturvetenskapsprogrammet på Rinmangymnasiet står ut i jämförelsen med rikssnittet. Betygsmedelvärdet är 16,1 i riket och 17,0 i Eskilstuna.

– När Sveriges skolresultat inom naturvetenskap sjunker i den internationella PISA-undersökningen, är det glädjande att vi i Eskilstunas kommunala gymnasieskola går mot strömmen, fortsätter Karin Holmberg Lundin.

Ett annat Eskilstunaprogram som ligger en bra bit över riksgenomsnittet är Byggprogrammet med 13,9 medan riket ligger på 12,4.

Behörighet till högskolan har i Eskilstuna kommunala gymnasieskola ökat från 81,3 i fjol till 84,8 i år. Men ändå ligger det resultaten en bit under riksgenomsnittet som är 87,1.

Andelen elever som får slutbetyg från gymnasiet inom 4 år är 90,6 i Eskilstuna medan snittet i riket är 85,0.

Share