Närmare än någonsin

Närmare än någonsin

I februari räknar kommunen med att Eskilstuna får sin 100 000 invånare, vem det blir, det återstår att se.

På nyårsafton var 99 794 registrerade som invånare i Eskilstuna. Befolkningen har hittills i år ökat med i genomsnitt 19 invånare i veckan. De senaste två månaderna har dock befolkningen minskat något.

Share