Eskilstunabor trygga

Generellt fortsätter eskilstunaborna själva tycka att de sällan utsätts för våldsbrott och att de känner sig trygga utomhus på kvällen. Det visar den senaste trygghetsundersökning som Polismyndigheten i Södermanland, låtit Institutet för Kvalitetsindikatorer utföra.

5400 eskilstunabor, jämnt fördelade över staden, i åldrarna 16 till 85 år har tillfrågats om de utsatts för brott, om de oroar sig för att utsättas för brott samt om de känner sig trygga eller otrygga. 3729 har svarat och det är en jämförelsevis väldigt hög svarsfrekvens (72%).

– Generellt visar undersökningen på att den genomsnittlige sörmlänningen sällan utsätts för våldsbrott och känner sig trygg utomhus på kvällarna, säger Torbjörn Johansson, länspolismästare i Södermanland.

– Sett till den senaste lokala trygghetsundersökningen från 2011 så är förändringarna för Södermanland mycket små. Eskilstunabon fortsätter generellt känna sig trygg, fortsätter Torbjörn.

Totalt har 98,7% av de svarande inte uppgett att de utsatts för våldsbrott under de senaste 12 månaderna och 69% känner sig trygga på kvällarna och bara 19 % har svarat att de någon gång känt sig otrygga. Av de svarande har vidare 89% inte uppgett att de utsatts för någon form stöld och 91% att de inte utsatts för någon form av skadegörelse.

– I Södermanland har polisen genomfört sådana här lokala trygghetsundersökningar tidigare, senast 2008 respektive 2011. Den lokala undersökningen är ett bra underlag för polisen när exempelvis länets kommuner, planerar olika brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. Att mätningen dessutom visar på en generellt hög upplevd trygghet och en låg utsatthet för våldsbrott i Södermanland är förstås också väldigt positivt. Avslutar Torbjörn Johansson.

Share