Bra betyg för grundskolan och miljöarbetet i medborgarundersökning

Eskilstunas invånare ger gott betyg till kommunens verksamheter i årets medborgarundersökning. Nöjd-Medborgar-Index ökar för tredje året i rad. De kommunala verksamheternas tillgänglighet och bemötande, grundskolan och miljöarbetet lyfter resultatet. Däremot behöver antalet bostäder öka och möjligheten till inflytande och påverkan förbättras enligt SCB:s enkät där man låtit 500 Eskilstunabor säga sitt.

Eskilstunas Nöjd-Medborgar-Index ökar och ligger i nivå med rikssnittet. Exempel på verksamheter som förbättrats och får bra betyg av invånarna är grundskola, gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete, renhållning, sophämtning, bemötande och tillgänglighet. Räddningstjänst och avlopp får betyget med beröm godkänt. Områden som pekas ut som prioriterade och som bör förbättras ytterligare är äldreomsorgen, gator, vägar, förskola och grundskola.
   – Att förtroendet för skolan fortsätter att öka är glädjande. Just höjd utbildningsnivå är ett av våra strategiska mål under mandatperioden, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) i ett pressmeddelande.

Eskilstunas Nöjd-Region-Index, det vill säga hur Eskilstuna upplevs som en plats att leva och bo på, får godkänt av de 500 personerna som deltagit i enkäten. Enkätdeltarna tycker att möjligheten till utbildning i regionen är fortsatt hög och att det kommersiella utbudet och möjligheter till arbete har förbättrats. Däremot upplever allt fler ett behov av fler bostäder.
Vi vet att det behöver byggas minst 300 bostäder varje år för att ha en bostadsmarknad i balans, och vi jobbar hårt med att uppnå det målet, bland annat genom att ha en bra beredskap för detaljplaner, säger Jimmy Jansson.

Ett annat förbättringsområde är invånarnas upplevelse av trygghet. Som bör förbättras i staden.
– Jag är bekymrad över upplevelsen av otrygghet. Vi behöver känna trygghet, kunna röra oss fritt, umgås och njuta av vår kommun, säger Jimmy fortsättningsvis.

”Nöjd-Inflytande-Index” visar att invånarnas förtroende och möjlighet till påverkan behöver bli bättre.
– Vi jobbar mycket med att förenkla för våra medborgare att kontakta kommunen. Vi har förbättrat vår service och vårt bemötande, men vi kan bli ännu mer tillgängliga. Där är lanseringen av vår nya sida för e-tjänster ett av flera sätt, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Sammanfattning av SCB:s resultat:
1. Eskilstuna som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index): 53 Snittet för kommuner med 50 000 invånare eller fler är 63. Jämfört med i fjol tycker invånarna i Eskilstuna att det kommersiella utbudet och möjligheter till arbete har förbättrats. Däremot upplever invånarna att utbudet på bostäder försämrats.

2. Eskilstuna kommuns verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index): 56 Kommunens värde har förbättras tre år i rad. Snittet för kommuner med 50 000 invånare eller fler är 57. I stort har alla verksamheter förbättrat resultat. Upplevelsen av kommunens äldreomsorg och underhåll av gator och vägar kan förbättras.

3. Inflytandet i Eskilstuna kommun (Nöjd-Inflytande-Index): 35 Snittet för kommuner med 50 000 invånare eller fler är 41. Eskilstunas värde har försämrats tre år i rad. Invånare i åldrarna 25 till 34 år är minst nöjda och det är påverkan och förtroende som kan höja helhetsbetyget.

Share