Samordnare utsedda för att öka kommunernas flyktingmottagande

Det ökande antalet asylsökande har lett till ett ökat behov av bostäder för nyanlända och deras anhöriga. Närmare 10 000 personer som har fått permanent uppehållstillstånd bor i dag kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på en kommunplacering.

För att motivera fler kommuner att öka sitt flyktingmottagande har regeringen tillsatt två samordnare. De två är Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping (S) och Gunnar Hedberg, tidigare kommunalråd i Uppsala (M). Samordnarna ska ta del av kommunernas synpunkter på hinder och möjligheter för ett ökat mottagande av flyktingar. De ska besöka samtliga län och träffa kommunföreträdare som väl representerar kommunernas indelningar och med god geografisk spridning. Deras arbete ska leda till att fler bostäder frigörs för nyanlända invandrare i kommunerna.

De bör utöver kontakter med kommunerna även samverka med landshövdingar och länsstyrelser samt med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att arbetet ska bli så verkningsfullt som möjligt.
Situationen på anläggningsboendena är ansträngd och det försvårar integrationen när 10 000 människor väntar på kommunplacering. Fler kommuner måste ta ett större ansvar och samordnarna ska bidra till att stödja kommuner i mottagandet av nyanlända, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg är synnerligen väl lämpade för detta uppdrag. Båda har en gedigen förankring i kommunsverige och en god förmåga att underlätta samarbete.

Share