Kommunen startar LED-belysningsprojekt

Energimyndigheten i Eskilstuna har beviljat medel för ett utvecklings- och demonstrationsprojekt inom LED-belysning. Målsättningen med projektet är att pröva ny LED-belysningsteknik inom kommunens lokaler på en yta som motsvarar ca 9000 – 12000 kvm. Projektet ska resultera i bra energibesparingar samt ge en mer hälsosam inomhusmiljö.

Det är en utmaning att i gamla byggnader som har en blandning av olika belysningstekniker kunna hitta metoder som gör det möjligt att få bra belysningslösningar. Genom projektet ska belysningstekniken snabbare introduceras inom kommunens lokaler och i förlängningen kunna spridas till övriga Sverige och även internationellt.

Eskilstuna kommun satsar på grön omställning och har satt höga mål i sin klimatplan där kommunen vill minska sitt energibehov med 25% till 2020. Projektet bidrar till klimatplanens mål där det ingår att pröva och använda ny energisnål belysningsteknik så som LED.
– Utvecklingen går mycket snabbt inom LED-belysning och projektet kommer att ge oss bättre möjligheter att få in moderna och bra lösningar i våra lokaler, säger kommunens lokalsamordnare Torsten Gustafsson.

Projektet leds av Per Ekstorm, projektledare på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med en projektgrupp som består av personer med lång erfarenhet av belysning, bland annat professor Nils Svendenius och professor Lars Bylund samt Jan Kans, belysningskonsult. Utförandet sker genom Eskilstuna Kommunfastighet.

Share