Skolmaten mer i fokus 2014

2014 blir skolmatens år i Matlandet Sverige. Matglädje, hållbarhet och kvalité är tre ord som ska genomsyra den svenska skolmaten. I år ligger fokus på Skolmaten i Sverige – det nya matlandet.
– Skolmaten har alltid varit en viktig del av Matlandet Sverige. I år vill jag göra det tydligt att barnens mat är viktig på så många plan. Barnen får chansen ta med sig goda matvanor vidare ut i livet, och jag tror att vi kan väva in de traditionella skolämnena i lunchen på ett mycket pedagogiskt sätt, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Skolmaten är mer än bara en måltid. I skolan lär sig barnen äta rätt och de kan ta med sig goda matvanor för resten av livet. Det är viktigt att barnen hittar matglädje, att maten är god, håller hög kvalité och att den är hållbar. Satsningen märks på flera sätt, bland annat får Kompetenscentrum som arbetar med att sprida kunskap om offentlig mat ta fram ämnesövergripande pedagogiska verktyg för måltiden i skolan. Arbetet ska ske i samråd med Sameskolstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Kompetenscentrum får 2,45 miljoner kronor mer under nästa år för att arbeta med detta. Anslaget för 2014 ligger på 6,45 miljoner kronor enligt regleringsbrevet till Livsmedelsverket.

Share