EEM har banderoll på staket utan tillstånd

EEM har banderoll på staket utan tillstånd

Som ni tidigare läst på Eskilstunanytt.se så har kommunen kritiserats för den omtalade 100 000-skylten. Bland annat att den varit på plats utan bygglov. Nu är det nästa skylt i staden som sitter olovligt. Det är kommunalägda Eskilstuna Energi och Miljös långa banderoll vid kraftvärmeverket som idag inte har något tillstånd för att sitta där den gör.

EEM hade ett tillfälligt tillstånd för att ha sin banderoll uppe men har ombetts att ta ner den efter att perioden tagit slut. Men idag ungefär en och en halv månad senare efter att tillståndet gått ut är den inte nedtagen. När Eskilstunanytt.se når stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Johansson (MP) så hänvisar han till kommunens bygglovschef för en kommentar.
—  
Eskilstuna Energi och Miljö AB hade ett tillfälligt lov för vepor fram till 2013-12-20. Fastighetsägaren har uppmanats att ta bort veporna, säger Per Wiig Bygglovschef på Eskilstuna kommun.

Vid lunchtid under fredagen efter att Eskilstunanytt.se uppmärksammat ärendet var banderollen nedtagen från staketet vid Kraftvärmeverket.

RELATERADE ARTIKLAR:
Kommunens skyltar på plats utan bygglov

Share