Kommunen kraftsamlar för fler jobb och fler i jobb

Eskilstuna kommun presenterade under måndagen de åtaganden och aktiviteter som ska främja näringslivet i Eskilstuna och skapa förutsättningar för 1000 nya jobb under 2014-2015. Nya jobb ska skapas genom att främja tillväxt hos befintliga företag och etableringar av nya i Eskilstuna.

Handlingsplanen är framtagen för att skapa ett starkt samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag för att främja näringslivet och skapa fler jobb och fler i jobb i Eskilstuna. Planen visar också tydligt vilka åtaganden och aktiviteter som kommunen anser att de behöver prioritera för att uppnå målen.
– Om vi ska skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv på kort och lång sikt behöver hela kommunen kraftsamla. Handlingsplanen är en bra plattform att samlas kring för att öka vårt samarbete inom kommunen men också med externa aktörer och näringsliv, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör i Eskilstuna.

Ett av målen med handlingsplanen är att flytta Eskilstunas arbetsmarknad mot högre sysselsättning på kort sikt och högre lönenivå på lång sikt. Kommunen kommer lägga fokus på att öka stöd och service till befintliga företag. Syftet är att underlätta tillväxt hos företagen och i nästa steg nyetableringar inom kommunen.
– Att skapa fler jobb i Eskilstuna är en av våra viktigaste frågor och nu har vi en konkret plan för de närmaste två åren. Vi ska främja ett framgångsrikt näringsliv där både höjd utbildningsnivå och fler jobb ligger som grund, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen sätter fokus på entreprenörskap, kompetensförsörjning, att stimulera tillväxt för små och medelstora företag och att skapa ett bra näringslivsklimat inom kommunen. Kommunen kommer under 2014-2015 satsa på stöd till redan etablerade företag och organisationer utifrån deras behov men också satsa på nyföretagande och innovation. Ökat antal lärlingsplatser och yrkesutbildningar, entreprenörskap i lägre åldrar samt miljöteknik är andra prioriterade områden.
– För att minska den arbetslöshet vi har idag behöver vi satsa på bland annat lärlingsplatser och yrkesutbildningar som matchar det behov som företagen har. På så sätt kan vi skapa bra förutsättningar för fortsatt arbete efter studier, säger Thure Morin, förvaltningschef på Arbetsmarknad- och familjeförvaltningen.

Handlingsplanen löper över två år och är framtagen av kommunledningskontoret i nära samverkan med intressenter från kommunens förvaltningar och bolag.

Så här säger kommunens samverkanspartners om handlingsplanen:
Gösta Reinl, VD Fabriksföreningen:
– Det känns positivt att Eskilstuna kommun stärker samverkan internt och med ett samlat grepp får tätare kontakt med näringslivet. Flera jobb kommer från företagens positiva utveckling. Det är viktigt att identifiera företagens största behov och prioritera insatserna därefter för att hjälpa dem framåt i en realistisk takt.

Patrik Vikström, Arbetsförmedlingschef i Eskilstuna:
Det är min övertygelse att en ökad samverkan leder till fler anställningar och ett konkurrenskraftigt näringsliv samt att ett bra samarbete med kommun och näringsliv är en förutsättning för att vi skall lyckas med vårt uppdrag. Därför är det bra med en tydlig handlingsplan som nu är presenterad, säger Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna.

Ragnar Smittberg, Företagarnas ordförande i Eskilstuna
– Det är utmärkt att kommunen nu försöker ta ett helhetsgrepp kring näringslivets utveckling i Eskilstuna. I denna process måste man tänka på att det är i småföretagen som de flesta nya jobb skapas. Man får inte heller glömma bort åtgärder för att få tillbaka långtidsarbetslösa i arbete.

Share