Kommunen utökar de prioriterade cykelstråken för snöröjning

Stadsbyggnadsförvaltningen utökar nu de prioriterade cykelstråken för snöröjning genom att förlänga två av de befintliga cykelstråken. Idag finns det 3,2 mil som är prioriterade vilken innebär att de snöröjs vid cirka 2 centimeters snödjup mot övriga som snöröjs vid 3-5 centimeters snödjup. Då synpunkter inkommit till förvaltningen med önskemål om att vissa stråk behöver förlängas har vi sett över detta och kan nu tillmötesgå det önskemålet.

Cykelstråken som nu utökas är från korsningen Skogstorpsvägen/Rosenforsvägen fram till Skogstorpsskolan samt från korsningen Fröslundavägen/Gillbergavägen fram till korsningen Borsöknavägen/Faskungevägen, totalt en förlängning med 5,7 km. Kostnaden för de utökade stråken beräknas uppgå till cirka 100 000 kr per år. Totalt kostar de prioriterade cykelstråken cirka 600 000 kr per år.

Share