Öppettider utökas på barnmedicinska akuten

Öppettider utökas på barnmedicinska akuten

För två år sedan öppnade barn- och ungdomsmottagningens barnmedicinska akut på Mälarsjukhuset i nya lokaler. Sedan dess har en dagjour funnits fram till klockan 16 måndag – torsdag. Nu utökas öppettiderna fram till klockan 21 måndag – torsdag.
– För barn och ungdomar med kronisk eller långvarig sjukdom ger kvällsöppet möjlighet att få vård och behandling efter skoltid, vilket underlättar enormt för den här patientgruppen och deras föräldrar, säger Thomas af Bjur (FP) hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Barn- och ungdomsmottagningen har dessutom anställt två nya sjuksköterskor och en undersköterska med barnkompetens till den barnmedicinska akuten på Mälarsjukhuset. Sedan tidigare finns jourläkare med barnkompetens.

Årligen kommer mellan 3 000 och 4 000 barn och unga till den barnmedicinska akuten. Satsningen ger utrymme för 20 fler besök per vecka, runt 1 000 fler besök per år. Projektet med utökade öppettider på den barnmedicinska akuten på Mälarsjukhuset kommer att löpa 1,5 år. Satsningen utvärderas kontinuerligt och den upplevda kvaliteten hos patienter och deras familjer följs upp.

Svårt akut sjuka barn och ungdomar hänvisas även fortsatt till den vanliga akuten på Mälarsjukhuset.

Share