Spjutspetskommun för utveckling av energismarta lösningar

Spjutspetskommun för utveckling av energismarta lösningar

Eskilstuna stärker sin ställning som en av Sveriges miljöbästa kommuner. Eskilstuna kommun och Energimyndigheten har skrivit på en avsiktsförklaring för att gemensamt arbeta för energismarta lösningar.
– Genom en breddad samverkan även med näringsliv och Mälardalens högskola kan Eskilstuna utvecklas till en spjutspetskommun såväl nationellt som internationellt, menar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör på Eskilstuna kommun.

Avsiktsförklaringen syftar till att stärka samarbetet mellan kommunen och Energimyndigheten och att det ska leda till en ömsesidig nytta av Energimyndighetens lokalisering i Eskilstuna. Energimyndigheten har regeringens uppdrag att bland annat arbeta med energieffektiviseringar. Genom samverkan kan Eskilstuna, som redan idag är en av Sveriges främsta miljökommuner, bli ett nationellt nav där nya energismarta lösningar testas.
– Vi har ambitiösa mål i Eskilstunas klimatplan, om en koldioxidfri kommunkoncern 2020 och nära nollutsläpp 2050 för hela kommunen. För att klara det krävs en bred samverkan, menar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

– Jag uppskattar samarbetet med Eskilstuna kommun. Det känns spännande att samverka kring energifrågor och samhällsutveckling med en stor aktör på Energimyndighetens hemmaplan, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.

De samarbetsområden som är viktiga för Energimyndigheten och Eskilstuna kommun är bland andra:

 • Energieffektiva byggnader
  Handlar om att tillsammans utveckla, testa och utvärdera nya metoder och modeller för energieffektiva byggnader samt att bygga upp kompetens inom området.
 • Tester och utvärdering av energieffektiv teknik
  Energimyndigheten har ett brett nätverk med företag och forskare som vill testa idéer och produkter. Eskilstuna ger möjligheter att testa lösningar i kommunens lokaler och ytor och kan därmed bli centrum för test av småskalig ny energieffektiv och klimatsmart teknik.
 • Hållbar stadsutveckling inklusive klimatsmarta lösningar
  Många gemensamma utvecklingsområden där det behövs både forsknings- och demonstrationsprojekt för att öka kunskapen om nya lösningar.
 • Resurs- och energieffektiva transportlösningar
  Energimyndigheten och kommunen har ett gemensamt intresse av att tester och demonstrationer genomförs av transportrelaterade tekniker och system med fokus på hållbara transporter.

– Jag ser stora möjligheter att denna samverkan även kan leda till en utveckling av näringslivet i Eskilstuna där befintliga företag ges konkurrensfördelar och företag som verkar inom miljöteknikområdet väljer att etablera sig i Eskilstuna. Det blir en vinn-vinn-situation för alla, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Det övergripande målet för samarbetet uttrycks på följande sätt i avsiktsförklaringen:
Ett dynamiskt koncentrat av energikompetens inom både akademi, industri, tjänster och förvaltning, vilket bildar en klustermiljö med stark dragningskraft på aktörer inom energiområdet.

Share