Förseningar i tågrafiken

För tillfället så är det förseningar i tågtrafiken mellan Eskilstuna och Stockholm. Det är spårfel som inneburit reducerad tågtrafik mellan Flemmingsberg och Södertälje. Felet skall vara åtgärdat efter 18.00 under torsdagskvällen men följförseningar i tågtrafiken kommer att kvarstå resten av kvällen.

Share