Kroniskt sjuka får själva utveckla sin vård i Sörmland och Värmland

Patienter med kroniska sjukdomar får nu själva vara med och utforma sin vård. Landstingen i Sörmland och Värmland får statliga pengar för ett projekt där målet är en förbättrad vård med patienten i fokus.

Vårdpersonal vet väldigt mycket om vård och vad patienter behöver för att bli bättre. Men  själva upplevelsen av vården har patienten och deras anhöriga bäst kunskap om. För att göra vården bättre för kroniskt sjuka, en patientgrupp som ofta besöker vårdcentraler och sjukhus, startar nu ett projekt där patienterna själva får vara med och utforma sin vård.
– Det är patienter som ofta bollas runt i systemet och har mycket att vinna på att vi tillsammans förändrar sättet vi tar emot dem in i vården, säger Hanna Lundstedt, projektledare för personcentrerad vård i Landstinget Sörmland.

Genom att använda arbetssättet tjänstedesign, kommer patienter att via bland annat intervjuer och observationer göras delaktiga i sin vård. Synpunkterna som kommer fram kan sedan  användas för att förändra vården, i både stort och smått, för den här patientgruppen.
– Tidig upptäckt av sjukdomen, att vården arbetar enligt de rutiner som finns fastställda
nationellt och att vården är personcentrerad är otroligt viktiga framgångsfaktorer. Att arbeta
med det här projektet blir därför väldigt spännande, säger Hanna Lundstedt.

Landstinget i Sörmland och Värmland har tillsammans sökt om pengar hos  socialdepartementet och nu beviljats fyra miljoner kronor. I Sörmland blir vårdcentralen City  testplats för projektet, en vårdcentral med över 15 000 listade patienter

Share