Kommunal omlastningscentral skapar bättre miljö

I november 2013 togs beslut om att Eskilstuna kommun ska starta och driva en omlastningscentral. Målet är att minska utsläpp från de transporter som levererar varor till kommunens enheter samt ge våra barn och ungdomar en säkrare skolmiljö.

Omlastningscentralen innebär att alla leverantörer inom kommunen kör sina varor till omlastningscentralen där det sedan lastas om, samordnas och körs ut till sin mottagare. Det medför en halvering av antalet leveranser vilket i sin tur halverar både transporter och utsläpp. Centralen kommer till en början att gälla livsmedel och sedan utökas till samtliga varor inom kommunen.
– Omlastningscentralen skapar många förbättringar och möjligheter i Eskilstuna. Färre transporter ut till kommunens verksamheter ger både en säkrare trafikmiljö vid skolor och förskolor samtidigt som utsläppen halveras, säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsdirektör, Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande.

Omlastningscentralen gör det också möjligt för kommunens beställare att effektivisera sitt arbete då de kommer att få sin leverans vid samma tidpunkt vid färre tillfällen. Att införa omlastningscentralen skapar också större möjligheter för lokala producenter att leverera till kommunen eftersom de endast behöver leverera till en adress istället för till samtliga drygt 85. Nu får de istället möjlighet att leverera till omlastningscentralen och distribuera gemensamt med övrigt livsmedel.

Fler än 100 personer inom kommunen, bland annat kökschefer och kockar, har deltagit på informationsmöten om centralen. Projektet har fått ett positivt mottagande och innebär flera förbättringar för kökspersonal. Personal har fått välja dag och tidpunkt när de vill ha sin leverans, vilket gör att de enklare kan planera sin dag. Vid omlastningscentralen kommer även godset att lastas på ett sätt som underlättar för respektive mottagare när varorna ska in i kökens förråd.

Under de närmaste veckorna kommer kommunen att rekrytera en enhetschef för centralen och i nästa steg rekryteringen av lagerarbetare. Det kommer att finnas en bemanning på 5-6 personer på centralen.

Omlastningscentralen beräknas kunna starta i maj 2014. Därefter förväntas det göras utökning av varor mellan 6-12 månader efter verksamhetsstart. I mitten av maj 2014 kommer också Torshälla stads förvaltning att vara med och få sina leveranser av livsmedel från omlastningscentralen.

Share