Kommunen åker till Cannes

Tisdagen den 11 mars åker fyra representanter från Eskilstuna kommun till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Kommunen har deltagit på mässan under de senaste åren och ser mässan som en bra plats för framtida investeringar.

MIPIM är världens största mötesplats för fastighetsbranschen och Eskilstuna kommun ser stora möjligheter att locka investerare till staden.
– För att mätta det ökade behov av bostäder som Eskilstuna har behöver kommunen bygga 300 bostäder årligen. För att lyckas behövs det fler som bygger, fler investerare och fler byggbolag till Eskilstuna. MIPIM är en bra plats att knyta kontakterna på, säger Per Idesten, fastighetschef, Eskilstuna kommun.

Det är Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör, Per Idesten, fastighetschef samt Mikael Jonsson och Manuel Brändeborn, näringslivsutvecklare i Eskilstuna kommun som åker från kommunen. Resan beräknas kosta ca 17 500 kr/person och då ingår flyg och transfer, 3 nätters boende samt inträde till mässan.

Eskilstuna kommun har tidigare år fått med sig bra resultat från mässan med internationella förfrågningar kring etableringar samt intresserade investerare. Resan stärker också den regionala samverkan samt Eskilstuna kommuns position inom etableringar. Inför årets resa har dialog redan förts med fler internationella företag, framför allt från Tyskland och Nordamerika, inom logistik, datacenter och handel. Målet med årets mässa är att skapa ännu fler förfrågningar inom dessa områden.
– Vi har redan nu flertalet inbokade möten med aktörer inom bostäder, logistik och handel. Under torsdagen kommer vi också att presentera Eskilstunas logistikarbete under ett seminarium. Vi kommer då lyfta att logistiksatsningen skapar utrymme för investeringar på mellan 15-20 miljarder i Eskilstuna och att vi hoppas kunna utveckla det ytterligare, säger Manuel Brändeborn, näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun.

Mässan i Cannes pågår mellan 11-14 mars. Eskilstuna kommun deltar som en partner inom Stockholmsregionen tillsammans med 18 andra kommuner.

Share