Kommunen söker lysande lösningar

Nu har tävlingen LYS startat. Det är en innovationstävling inom klimateffektiv teknik. Tävlingen är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad. Tävlingen går ut på att få in innovativa och klimatsmarta lösningar från företag i Sverige inom olika kategorier. Vinnarna får sedan testa sina innovationer kostnadsfritt i testbäddsmiljö hos Eskilstuna kommun och Västerås stad.

Innovationstävlingen LYS riktar sig till företag som arbetar med innovationer inom klimateffektiv teknik. Tävlingen består av fyra tävlingskategorier: klimatsmart utomhusbelysning, klimatsmart inomhusbelysning, klimatsmart solavskärmning och visualisering av energianvändning. Syftet med tävlingen är att de vinnande bidragen ska komma till nytta och så småningom användas i de båda kommunerna.
– En innovationstävling av detta slag ger många vinster. De båda kommunerna får lösningar på sina behov och problem, företagen som deltar i tävlingen får möjlighet att testa sina innovationer och prototyper och högskolan får ny värdefull kunskap och möjlighet till framtida forskningssamarbeten. Dessutom bidrar högskolan med ny kunskap till företagen genom forskarprofilen Future Energy, säger Linda-Marie Ullermo, projektledare för LYS.

– Behoven är inte unika för Eskilstuna kommun, utan liknande behov finns i alla svenska kommuner – och även internationellt. Hur kan exempelvis fönster, parkeringar och busskurer av olika slag på ett estetiskt tilltalande sätt avskärmas från solljus. Här söker vi innovativa lösningar baserade på solceller som producerar energi och gärna kombineras med belysning. Vi behöver också få in exempel på visualiseringar av elanvändning, så att du som användare enkelt kan se din elanvändning och på så sätt minska den, säger Per Ekstorm, projektledare, Eskilstuna kommun.

Tävlingen pågår under perioden 4 mars till den 22 april. En expertjury inom området klimateffektiv teknik utser de bästa bidragen med den högsta innovationshöjden och som är så pass tekniskt mogna så att de kan testas i kommunernas testbäddsmiljöer. Efter testerna i testbäddarna sker en utvärdering. Därefter hjälper företaget Sustainable Business Mälardalen (Susbiz) till med att ta fram en affärsutvecklings- och finansieringsplan för fortsatt nyttiggörande av de testade innovationerna.

Innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad och samverkansplattformen Sustainable Business Mälardalen (Susbiz). Tävlingen finansieras med medel från VINNOVA.

Share