Ny chef för ung fritid

Lena S. Rehnholm är ny avdelningschef för Ung Fritid, inom kultur- och fritidsförvaltningen, från den 1 april. Hon har varit tf chef för Ung Fritid sedan Mattias Albers blev chef för enheten arenor och föreningsstöd, och dessförinnan var hon biträdande chef under tre år.
– Jag känner stor tillförsikt och är mycket nöjd att det är Lena Rehnholm som nu tar över chefs- och ledarskapet för Ung Fritid, säger Eva Königsson, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen. Vi var en enig anställningsgrupp som var klart övertygade om att Lena har de bästa kvalifikationerna och den bästa erfarenheten jämfört med övriga sökande. Som chef är Lenas huvuduppgift att driva och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Jag är övertygad om att Lena med sitt engagemang och driv, sin tydlighet och förmåga att se och tillvarata olikheter är rätt kvinna för uppdraget. Livsvillkoren för barn och unga i Eskilstuna är ett av de viktigaste områden som hela kommunkoncernen behöver fokusera på och utveckla gemensamt. Jag vet att Ung Fritid redan i dag bidrar på ett positivt sätt och att Lena Rehnholm, tillsammans med alla medarbetare, kommer att fortsätta bidra till att utveckla och förbättra för kommunens flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män. Eller som Lena själv uttrycker det ”Ung Fritid gör skillnad för flickor och pojkar i Eskilstuna”. Varmt välkommen Lena!

Lena S. Rehnholm har arbetat med barn- och ungdomsfrågor i Eskilstuna kommun i 23 år. I grunden är hon fritidspedagog och hon började arbeta som fritidsledare på Lagersbergs fritidscenter. Sedan dess har hon drivit och utvecklat verksamhet inom olika områden bland annat integration, jämställdhet, föräldrasamverkan och hedersfrågor.
– Efter tre år som biträdande enhetschef känner jag mig väldigt glad och stolt att få ta vid som avdelningschef och driva Ung Fritids utveckling framåt tillsammans med alla medarbetare, säger Lena S. Rehnholm. Jag har varit med och utvecklat organisationen och känner den väl. Jag vet vilken bra verksamhet som produceras med vilja, driv och engagemang. Som avdelningschef kommer det att vara viktigt att skapa de förutsättningar som behövs för att verksamheten ska utvecklas ytterligare. Jag vet också att arbetet som i dag utförs av personalen på Ung Fritid gör skillnad för flickor och pojkar i Eskilstuna.

Share