Nya arenan försenad med ett år

Eskilstuna kommun planerar att bygga en ny arena i Munktellstaden i Eskilstuna. Den nya arenan beräknas stå klar hösten 2016. Detta innebär att handbollsföreningarna HK Eskil och Eskilstuna Guif tvingas vara kvar i Sporthallen i ytterligare två säsonger.
– Den planerade arenan blir ett lyft för Eskilstuna. Både bredd och elit får större utrymme. Arenan kommer att ge oss bättre förutsättningar för skolidrott, handikappidrott och bollsporter men även mässor och konserter, säger kommundirektören Pär Eriksson i ett pressmeddelande.

I den programhandling som ligger till grund för det aktuella beslutsärendet finns väsentliga skillnader jämfört med ursprungsförslaget. Arenan blir större, ca 15 600 kvadratmeter, och den får fyra fullstora träningsplaner (20 x 40 m) tack vare en ridåvägg i huvudarenan. Det blir också fler publikplatser. Tre teleskopläktare gör att antalet sittplatser kan varieras mellan 3200 och 3700 beroende på olika regler för nationella och internationella tävlingar.

Investeringen uppgår totalt till ca 361 mkr vilket ska jämföras med tidigare presenterade alternativ 9 i Slutrapport Arena, februari-september 2011. Det alternativet var en arena på 13 500 kvadratmeter som innehöll 2500 sittplatser och 700 ståplatser för en kostnad av 294 mkr.
Den genomsnittliga hyreskostnaden beräknas ligga på ca 25 mkr per år. Kommunen för en dialog med näringslivet för att diskutera möjligheter för stöd av den årliga driften ekonomiskt.

Arenans utformning med tegelfasader är anpassad efter läget i Munktellstaden. Det finns också en vilja att miljöklassa byggnaden och använda hållbara lösningar som aktivt tak, solceller och sedumbeläggning.
–  Eskilstuna är en miljöstad och det är en självklarhet att vi ska välja energieffektiva lösningar som också sänker driftskostnaden. Att vi även kommer att kunna certifiera arenan med Miljöbyggnad Guld blir en bonus, säger Kristina Birath miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Beslut kring investeringsnivå och arenans utformning fattas av kommunfullmäktige den 22 maj.

Share