Restaurang betalade svartlöner

En populär restaurang i Eskilstuna betalar ut svartlöner till sina anställda, det anser Skatteverket. Restaurangen har ej fått prövningstillståndet hos högsta förvaltningsrätten så förvaltningsrättens dom gäller.
— Vid en samlad bedömning av vad som framkommit vid Skatteverkets utredning, är det enligt Skatteverket mycket möjligt att ni inte redovisat alla intäkter och inte alla era lönekostnader, skriver Skatteverket i sin utredning om restaurangen.

Den populära restaurangen som ägs av Gratia AB tvingas därmed att betala in ett stort belopp i restskatt.

Share