Nya arenabygget överklagat igen

Under dagen blev det officiellt att Tuna fastigheter väljer att överklaga arenabygget till en högre instans. I och med detta beslut innebär det att arenan kommer att försenas till tidigast sommaren 2017 och handbollsföreningarna blir utan en hall.
— Vi har nu hela vårt fokus på att lösa situationen för alla berörda föreningar. Vi räknar med att stå utan idrottshall i minst ett år, men vi ska göra allt som står i vår makt för att hitta värdiga ersättningslokaler för Sporthallen, säger Pär Eriksson kommmundirektör i ett pressmeddelande.

Kommunen delar inte samma uppfattning som markägarens som överklagat och räknar med att vinna målet.
— Vi delar inte markägarens uppfattning. Vi har gjort noggranna markundersökningar, studerat trafiklösningar och undersökt risk för påverkan från närliggande industrier. Vi har kommit fram till att ingen av de identifierade riskfaktorerna har en omfattning som påverkar planförslaget, menar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

 

 

Share