Ungdomar informerar om EU-valet

25 maj är det val till Europaparlamentet. Kommunen arbetar nu för att öka valdeltagande bland unga kvinnor och män, 18-24 år, och i de tio valdistrikt som vid senaste valet visade lägst valdeltagande.

Från och med 12 maj har sex ungdomar i uppdrag att informera om vikten av att rösta. De kommer att besöka de valdistrikt som hade lägst valdeltagande 2009 samt rikta in sig på målgruppen unga (18-24 år). Detta sker i samarbete med Ung Fritid/Valnämnden och kommunledningskontoret. Deras uppgift är att informera om vikten av att rösta.

Några andra aktiviteter som han gjorts och kommer att göras under året är:

  • Skolval i de tre gymnasieskolorna S:t Eskils gymnasium, Rinmangymnasiet och Rekarnegymnasiet
  • Vuxenförvaltningen tar fram ett material om demokrati och hur man röstar för personer med funktionsnedsättning
  • Politikerkaféer på mötesplatserna
  • Fritidsgårdarna arbetar ned demokratifrågor
  • SFI och KOM VUX anordnar politikerdebatt och provval
  • Förtidsröstning på kommunens tre gymnasieskolor

Eftersom det är val både till Europaparlamentet och allmänna val under 2014, genomfördes i slutet av mars en demokrativecka på temat val. Detta lockade ca 1400 besökare. Under demokrativeckan genomfördes även ett provval som lockade ca 200 personer.

Share