Frykman: ” — S och MP fryser ut Vänsterpartiet”

Folkpartiets lagledare Niklas Frykman går till attack mot den rödgröna majoriteten i Eskilstuna. Det är efter Socialdemokraterna och Miljöpartiets utspel om Eskilstunas ekonomiska förutsättningar, som Vänsterpartiet inte var med på.
— Socialdemokraterna och Miljöpartiet fryser ut Vänsterpartiet. Splittringen inom den socialdemokratiska majoriteten är därmed öppen och blottad. Hur ska en så grälsjuk trojka kunna styra Eskilstuna, säger FP:s partiledare Frykman i ett pressmeddelande.

Frykman utvecklar sitt resonemang i pressmeddelandet om den rödgröna majoriteten:
— Partier kan naturligtvis vara oense i olika sakfrågor. Men när man inte är överens om något så grundläggande som de ekonomiska förutsättningarna är det tveksamt om man kan styra ihop. Då har man inte ens en gemensam syn på verkligheten. Eskilstuna förtjänar ett styre där de som samarbetar har ömsesidigt förtroende för varandra. Det får vara slut på det nuvarande arrangerade resonemangsäktenskapet efter valet i höst.

Share