Kommunala gymnasieskolan beviljas 320 000 kronor för sommarskola

Eskilstuna kommun har beviljats 320 000 kronor för att ordna sommarskola i gymnasieskolan. Syftet är att öka möjligheterna för elever att nå kunskapskraven. Bidrag ges för elever som under skollov deltar i frivillig stödundervisning för att klara kunskapskraven.

Till gymnasieskolan beviljas statsbidrag riktade till elever som går i gymnasieskolans yrkesprogram för att nå kunskapskraven i den inledande kursen i matematik.
—  Statsbidraget ger oss nu möjligheten att erbjuda sommarskola, vilket vi är mycket glada för, säger skolchef Karin Holmberg Lundin. Elever som av olika skäl inte lyckats får nu ytterligare ett tillfälle att nå målen.

Share