Ny solkarta visar möjlighet till solel

Ny solkarta visar möjlighet till solel

Nu lanserar Eskilstuna kommun Solkartan som ska hjälpa invånare som är nyfikna på hållbar elproduktion. Solkartan visar solpotentialen hos hustak inom kommunen och ska vara ett hjälpmedel vid inköp av solcellspaneler för solenergi.

Solkartan visar riktvärden för instrålad solenergi i form av kWh/m2 och hur eventuella skuggningar på hustaken påverkar energiproduktionen. Resultatet är gjort genom beräkningar av laserskanning som tog plats i maj 2010.
— Solkartan ska hjälpa invånare som vill göra miljövänliga energival och installera solcellspaneler. Med solkartan får du en bra överblick om ditt hustak är anpassat för solel och om det finns skuggningar. Vi hoppas att solkartan ska öka intresset och göra det enklare för människor att byta till solenergi, säger Arne Johansson, energirådgivare Eskilstuna kommun.

Vid intresse för solenergi kan invånare vända sig till kommunens energi- och klimatrådgivare som kostandsfritt svarar på frågor om exempelvis energieffektivisering, energikostnader och klimatpåverkan. Här får du som invånare råd vid planeringen och installationen av solenergi. Du kan också vända dig till energi- och klimatrådgivningen för intressefrågor.

Share