Vattnet i Torshällaån stängs av

Från och med måndagen den 9 juni kommer vattnet stängas av i Torshällaån för att torrlägga Holmendammen i Torshälla. Man torrlägger dammen för att kunna slutföra det sissta arbetet med Stadskällarbron.

Enligt vattenförbundet Hjälmaren så skall vattennivåerna sjunkit i Hjälmaren så att en avstängning av vattnet är möjligt utan risk för eventuella översvämningar. Det slutgiltiga arbetet med bron innefattar nedmontering av gjutform, fastmontering av kablage och fjärrvärre. Dessutom  skall brons slutgiltiga ytskikt läggas. Avstängningen beräknas att vara i fyra till fem veckor.

Share