Kommun investerar i vindkraft i Sollefteå

Eskilstuna kommun väljer att satsa i fyra vindkraftverk efter att man gjort ett avtal med företaget OX2. Därmed tar kommunen ett stort steg för att nå uppsatta klimatmål och sänkta elkostnader.
–   Satsningen på vindkraftsel är en viktig del i att nå målet om att vara en klimatneutral kommunkoncern 2020, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande.

OX2 ska bygga de fyra vindkraftverken på Rödstahöjden ca 8 kilometer sydväst om Sollefteå i Sollefteå kommun. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med mer än 7 m/sek i medelvind på 100 meters höjd. Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 35-40 GWh per år. Det motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för drygt 8 000 hushåll och utgör ca 40 procent av kommunens årsförbrukning.
– När vi har tittat på olika aktörer har vi varit noga med att respektera naturvärden. Vi har också haft krav på prestanda och bra vindförhållanden, säger Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna.

Företaget OX2 ska bygga de fyra vinkraftverken på Röstahöjden cirka åtta kilometer sydväst från Sollefteå kommun. Vindmätningen på platsen visar att det skall vara utmärkta vindförhållanden och en medelvind på 7 meter i sekunden på hundra meters höjd. Den genomsnittliga produktionen som beräknas är 4500 KWh om året och skall därmed täcka upp 8000 hushåll i Eskilstuna.
–  När vi tittat på olika aktörer har vi varit noga med att respektera naturvärden. Vi har också haft krav på prestanda och bra vindförhållanden, säger Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande.

Kommunen har även fattat ett beslut om att bilda ett vindkraftsbolag som ska hantera vindkraften, tanken med bolag är att kommunen ska fortsätta på sin klimatplan och där är ett av målen att 50% av hushållen i Eskilstuna ska till 2020 få el genom vindkraft. Investeringen i vindkraft skall bidra till en ekonomisk besparing för kommunen på ungefär 10 miljoner kronor om året enligt beräkningar. De pengar ska då gå till en särskild lässatsning för barn mellan 6-9 år som startar redan i år.

OX2 beräknar att de fyra vindkraftverken som tas i bruk skall vara driftsatta och överlämnade till Eskilstuna redan hösten 2015. Därefter ansvarar företaget för förvaltningen.
– Kommunen har gjort en föredömlig upphandling och värderat både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Vi ser fram emot att leverera en vindpark av högsta kvalitet, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

Dessutom inom de kommande fem åren planerar kommunen fortsatt att förvärva ytterligare vindkraftverk av OX2 på Rödstahöjden eller i någon annan park företaget äger.

Share