Eskilstuna i projekt om robothandske för äldre

Den demografiska utvecklingen i Europa med en ökande andel äldre individer i befolkningen innebär utmaningar för alla europeiska länder. Flera landsövergripande initiativ arbetar för att hitta långsiktiga lösningar. Eskilstuna kommun deltar i ett nytt EU-projekt som syftar till att hjälpa äldre personer med nedsatt handfunktion till ett fortsatt aktivt och självständigt liv.

EU-projektet ironHand utvecklar en ny intentionsstyrd robothandske för äldre personer med svag handfunktion på grund av sjukdomar som exempelvis artrit, stroke eller neuropatier eller åldersrelaterad muskelsvaghet. Robothandsken ger den extra styrkan som krävs till handgreppet och stödjer även andra viktiga handrörelser.

Robothandskens funktioner och påverkan kommer under projekttiden att testas av äldre personer i samtliga tre deltagande länder. I Sverige ansvarar Eskilstuna kommun för genomförandet av dessa tester.
— Vi tycker det är viktigt att delta i utvecklingsarbete för att ta fram framtidens hjälpmedel. Det är hjälpmedel som kan bidra till en högre grad av självständighet och ett aktivt liv med god livskvalitet och minskat stödbehov, säger Johan Lindström, biträdande förvaltningschef på vuxenförvaltningen.

I EU-projektet deltar Sverige, Nederländerna och Schweiz. Från Sverige deltar Bioservo Technologies AB med kunskap om kompensatoriska greppförstärkande hjälpmedel och Eskilstuna kommun som kravställer och validerar projektet utifrån sin erfarenhet av samarbete med äldre.
— Vi är jätteglada över att delta i det spännande ironHand-projektet, som är en del av EUs samlade krafter för att hitta lösningar på framtidens utmaningar. Den demografiska utvecklingen påverkar hela EU och naturligtvis även oss i Sverige – vi blir äldre och ska jobba allt längre och färre människor ska försörja allt fler. Därtill kommer även livskvalitetsaspekten, som ger ytterligare en viktig dimension, säger VD Tomas Ward på Bioservo Technologies.

Share