Avtal klart om rätten till ökad sysselsättning

Under tisdagen har förhandlingarna mellan Eskilstuna kommun och fackförbundet Kommunal om önskad sysselsättningsgrad avslutas. Bägge parterna är eniga och ett nytt avtal har undertecknats under förmiddagen, den nya rätten omfattar medarbetare inom Kommunals avtals område i vård- och omsorgsverksamheterna i vuxenförvaltningen samt i Torshälla stads förvaltning. Det nyskrivna avtalet gäller från och med årsskiftet.

Det nykomponerade avtalet innebär att medarbetare har rätt att välja om man vill jobba heltid eller deltid. Rätten omfattar även vikarier och nattpersonal som är månadsanställda med en sysselsättningsgrad.
– Jag känner mig otroligt nöjd med att vi efter lång tids förhandling nu kommit överens. Att kunna försörja sig på sitt arbete i vård- och omsorgsbranschen som traditionellt inte haft de möjligheterna, är en oerhört viktig jämställdhetsfråga. Man ska kunna leva på sin lön och sin pension efter arbetslivet. Våra brukare kommer i större utsträckning att träffa personal som de känner igen och som känner igen dem. Det ger bättre kvalitet både i mötet med brukarna och i omsorgen, säger Mikael Edlund, personalutskottets ordförande i ett pressmeddelande.

– Att kunna erbjuda medarbetare valfri sysselsättningsgrad bidrar till att vi blir en än mer attraktiv arbetsgivare. Vi förutser flera positiva effekter som exempelvis bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningstal och minskade vikariekostnader. Dessutom är parternas inriktning att ofrivilliga delade turer ska upphöra senast 1 januari 2016, säger Annika Tjernström HR-direktör.

Share