Del av Västermarksgatan stängs av

Del av Västermarksgatan stängs av

Under perioden 23 juni till 20 juli så kommer en del av Västermarksgatan i centrala Eskilstuna stängas av då kommunen bygger en ny cykel och gångbana på den norra sidan. Den befintliga gångbanan som nu finns vid järnvägen rivs och kommer därmed att försvinna.

Västermarksgatan mellan Kyrkogatan samt Alva Mydalsgatan kommer att vara avstängd och all motortrafik kommer ledas via Nygatan och Alva Myrdalsgata. För dig som går eller cyklar får du också välja en annan väg under tiden arbetet pågår, eftersom att gångbanorna som skall byggas så kommer även de vara avstängda.

Iaktta försiktighet i korsningen Alva Myrdals gata/ Västermarksgatan där det kan bli blir besvärligt i början av perioden då det endast är ett körfält öppet genom korsningen och trafik från Alva Myrdals gata mot stationen har företräde.

Share