Bygget på Fristadstorget kan stanna upp

Renoveringen av Fristadstorget kan stanna upp helt på slutet, plattorna som läggs börjar ta slut och en ny leverans lär dröja. Tanken var att torget skulle stå klart 22 oktober, men en felbeställning av plattor har gjort att arbetet nu försenas. Det är svarta naturstenar som saknas, som ska bilda en ”kil” i mitten av torget. Den nya beställningen är gjord, men leveransen väntas ta 14 veckor.

Share