Färre åker kollektivt i Södermanland

Resorna i kollektivtrafiken har under år 2013 minskat med 1,2% jämfört med föregående år i Södermanlands län. Det framgår efter en ny rapport.
– Att ha tillgång till kollektivtrafik är en förutsättning för att motverka trängseln i storstäderna. På landsbygden är kollektivtrafiken ett viktigt alternativ för skolelever och alla andra som inte vill eller kan köra bil, säger Tom Petersen, projektledare på Trafikanalys till Sveriges-Radio.

I Sverige genomfördes under det gångna året 1 420 miljoner resor med kollektivtrafiken, en total ökning med 3 procent jämte 2014 och en ökning med 27 procent under de senaste tio åren. Men i genomsnitt gjorde varje invånare 148 resor med kollektivtrafiken under 2014. Drygt hälften av resorna i Sverige genomfördes med buss, nästan var fjärde med tunnelbana och nästan var tionde med tåg och spårvagn. Bara en av dessa hundra resor genomfördes till sjöss.

Share