Mälarsjukhuset behöver moderniseras

Mälarsjukhuset är i behov av modernisering då byggnaderna har en genomsnittsålder på 40 år och de äldsta byggnaderna inte klarar Landstinget Sörmlands krav på energiförbrukning.

Lokalerna behöver också anpassas till hur man i dag arbetar samt till antalet besökare. Dock finns det vissa svårigheter att modernisera i befintliga lokaler då verksamheterna pågår och tanken är istället att ett nytt hus ska byggas.

I dagsläget pågår arbetet med planering av ombyggnationen och omflyttning av berörda verksamheter. Den nya byggnaden planeras stå klar 2019

 

Share