Moderaterna vill införa P-skivor

Moderaterna i Eskilstuna har lagt ett förslag för att skapa ett mer flexibelt och öppet centrum genom att vilja införa P-skivor i centrum.
–  Modellen med p-skivor som tidsbegränsad avgiftsfri bilparkering skulle i längden generera fler arbetsplatser, säger Moderaternas gruppledare Jari Puustinen till Sveriges-Radio.

Pustinen menar att handeln i centrum tappat mycket under de senaste åren i omsättning, vilket orsakar 50 till 60 mindre anställda i kommunen.
–  Det är dags att jobba för ökad sysselsättning och ett attraktivare centrum. Centrum har tappat många arbetstillfällen genom åren och nu måste vi agera. Vi måstet skapa bra förutsättningar för tillväxt i centrum och att inför p-skiva är ett steg i rätt riktning, säger Jari fortsättningsvis.

Share