Smart Bevakning etablerar sig

Säkerhetsbolaget Smart Bevakning kommer till Eskilstuna i höst för att konkurrerar om leveransen av säkerhetstjänster.

Företaget har bland annat vunnit en upphandling om sörmlands-polisens arrestantbevakning vilket är ett stort och viktigt uppdrag. Dessutom har företag runt Eskilstuna fått besök av Smart Bevakning för att prata framtida lösningar. Planen är att kontoret i Eskilstuna ska vara igång redan i början av september. Just nu pågår rekryteringen av personal, men också jakten på en lämplig lokal.

– Vi kommer att bygga en fullskalig verksamhet i Eskilstuna med ordningsvakter, väktare samt larm- och kamerainstallatörer, säger David Sernald till Affarsliv.biz.

Share