Arbetet med Köpmangatan fortsätter

Eskilstuna kommuns arbete med Köpmangatan har tagit längre tid än vad man planerat och det skulle först vara klart till våren 2014. Men så blev ej fallet. Nu kommer arbetet fortsatt att pågå, dock med förseningar.
– Arbetet har tagit längre tid än planerat och det är något vi beklagar. Från början räknade vi med att projektet skulle vara färdigt våren 2014. Men då vi kom igång senare än planerat och att det tillkom nya arbeten under hösten 2013 som vi inte kände till under planeringsfasen har tidsplanen förskjutits, säger byggledare Jouni Stenman i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Ytterligare omständigheter med frostnätter sent in på vårkanten gjorde att betongarbetena som är väderberoende inte kunde starta som planerat våren 2014. Det som nu återstår är att slutföra resterande smides-, betong- och stensättningsarbeten samt montage av cykelställ, papperskorgar, möbler och konstverk. Vi har informerat verksamma i området om att arbetena pågår ett tag till. Syftet med ombyggnaden är att skapa en attraktivare plats för oskyddade trafikanter att vistas och röra sig på. Den nya utformningen innebär också att platsen kommer att upplevas mer som ett torg i jämförelse med tidigare.

Share