Torshällas stads nämnd anmäler sig till IVO

Under junimånad så upptäcktes det på en förskola i Torshälla att de brustit i rutinerna att skyndsamt göra en orosanmälan till Socialtjänsten gällande fyra barn på förskolan. Redan i maj detta år så framkom indikationer till personalen att fyra barn, från de två olika familjerna misstänktes fara illa hemma.

Nu har nämnden valt att anmäla sig själva till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för en vidare utredning efter att man lämnat in två stycken Lex Sarah-anmälningar.
– Alla medarbetare som möter barn i våra verksamheter har skyldighet att omedelbart göra orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Det är djupt olyckligt om det är så att ett barn farit illa för att vi brustit i vår verksamhet, säger Christina Klang, förvaltningschef i Torshälla stads förvaltning i ett pressmeddelande.

Torshälla stads förvaltning har nu ändrat på en del rutiner och just nu pågår planering enligt handlingsplan som utarbetats utifrån utredarens analys.

FAKTA:
Anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller till exempel hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också för dig som arbetar med barn och unga i privat verksamhet eller i annan privat verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område. Vem som är anmälningsskyldig står i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Källa: socialstyrelsen.se

LÄS MER:
Förskola i Torshälla har brustit i rutinerna

Share