Legionella på Mälarsjukhuset

En patient på Mälarsjukhuset har dessvärre insjuknat i legionella och prover på sjukhuset har visat att det finns förhöjda halter av legionellabakterier i kranvattnet. Nu skall alla vattenledningar på sjukhuset spolas med hetvatten som kommer döda legionellabakterian, som bland annat kan orsaka lugninflamation. På sjukhuset kommer man dessutom byta ut alla duschmunstycken till nya särskilda filter, som gör att legionella inte kommer kunna spridas. Dessutom så tog vattenproverna efter att en patient insjuknat på sjukhuset, det kan vara så att att patienten har blivit smittad men det är i nuläget oklart.

Nu kommer sjukhuset att agera så att det kommer inte ske flera patienter.
– Arbetet kommer ta ett flera dagar då det är ett stort antal platser som ska gås igenom men personalen är informerad om situationen och risken att patienter ska drabbas är mycket låg, säger smittskyddsläkaren Christina Kallings Larsson i ett pressmeddelande.

Share