Debatt: Faran för ungdomsjobben i Eskilstuna

Om Socialdemokraterna kommer till makten efter söndagens val, är 500 ungdomsjobb i Eskilstuna i fara. Många av dem är unga och utrikesfödda inom restaurang och cafénäringen. I valet 2014 så finns det stora faror mot hela denna bransch där restauranger och caféer kunnat expandera sin verksamhet och anställt mer personal vilket har varit en stor vinst för jobben och välfärden i Sverige och Eskilstuna. Idag finns det partier som vill försvåra branschens existens och sätta käppar i hjulet för många av dessa unga anställda, och även kommande anställningar.

En kraftig höjning av arbetsgivaravgiften på unga och dubblerad restaurangmoms kommer bidra till att en del kommer att förlora jobbet och att priserna stiger. Hur har krogarnas möjligheter sett ut de senaste åren i Eskilstuna? Inom restaurang och cafénäringen så har man märkt en trend att fler gäster kommer och äter och fika längre och väldigt gärna sitter kvar och snackar med personal och andra besökare. Detta bemötande har vi kunnat ge tack vare att vi har möjliggjort att mer personal kan arbeta och ta emot kunder. Och att vi kan fortsätta expandera och sätta folk i arbete.

Söndag 14 september kan vi få en situation där många av dessa unga människor blir utan arbete och utanförskapet ökar. Så vilket vägval har vi att välja på efter den 14 september? Fler restaurang jobb eller färre restaurang jobb? Större eller mindre utanförskap? Jobb eller bidragslinje? Ett Eskilstuna som ser alla och glömmer ingen!

Du bestä(m)mer 14 september!
Robin Tannarp (M) Ordförande MUF Eskilstuna
Johan Bergquist (M) Kandidat till kommunfullmäktige Eskilstuna

Share