Eskilstuna Kommun fick bakläxa

Det segdragna rättsliga efterspelet till tvisten mellan Eskilstuna Kommun å ena sidan, och entreprenören Håkan Ringkvist å andra sidan ser ut att vara över. Det hela slutade med att kammarrättens dom står fast. Kommunens beslut att dra in Ringkvists serveringstillstånd vid sommarrestaurangen vid Mälarbadens Golfbana var felaktigt. Kammarrätten ansåg att det hade räckt med en varning.

Historien började med att Håkan Ringkvist, en färgstark, mångsysslande entreprenör, hösten 2012 hyrde en lokal och skulle starta en nattklubb i centrala Eskilstuna. Lokalen hade tidigare varit aktuell för nyetableringar men de aktörerna hade fått avslag på sina ansökningar om serveringstillstånd. När Ringkvist ansökte och fick avslag innebar det att han förlorade ekonomiskt på det hela och en tvist uppstod eftersom Ringkvist var oförstående till anledningen till att han nekades tillstånd. Av den anledningen spelade han in samtal som han förde med företrädare för kommunen, i syfte att visa att saker och ting inte stod rätt till. Ringkvist skulle senare låta sitt politiska parti, Join The Parti, anordna en privat fest med inbjudna gäster i samma lokal. Festen anordnades lördagen den 1:a mars 2013 och serveringen ombesörjdes av Ringkvists cateringföretag. Kommunens alkoholhandläggare polisanmälde honom eftersom man ansåg att hans arrangemang inte svarade upp mot de krav som finns på privata fester för att de ska anses utgöra ”slutet sällskap”. Bl.a därför att vem som helst kunnat anmäla sig via Facebook. Ringkvist anförde att han dels har gjort precis som andra aktörer, det finns en förening i Eskilstuna som brygger öl och har samma tillvägagångssätt, vem som helst kan anmäla sig till deras träffar via hemsidan. Det anses ändå vara slutet sällskap. Kommunen ansåg att eftersom köket på golfrestaurangen var under renovering så hade han inte tillgång till ett kök. Nu hade Ringkvist tillgång till ett annat kök men han fälldes för brott mot alkohollagen och där hade historien kunnat sluta.

Kommunen valde nu att även dra in serveringstillståndet för restaurangen vid golfbanan. Denna gång med motiveringen att man hade bedrivit alkoholservering utan att ha ett fungerande kök. Ringkvist överklagade och menade att man knappast behöver ha ett fungerande kök vid en golfbana i mars månad, dessutom hade han ett annat kök eftersom han vid den här tiden även drev restaurangrörelse vid Möller Bil. Håkan han vann alltså i kammarrätten och fick tillbaka sitt serveringstillstånd. Därefter har kommunen överklagat till högsta förvaltningsdomstolen. Ringkvist sålde restaurangen våren 2014 eftersom det fanns en osäkerhet kring hans serveringstillstånd. Nu står det alltså klart att kommunen överreagerade. Högsta förvaltningsdomstolen väljer att inte ta upp fallet.

Share