Osäkerhet kring hur Eskilstuna ska styras under mandatperioden

Eskilstuna Kommun har styrts av socialdemokrater under i det närmaste 100 år, men på senare år har deras dominans bland stadens väljare minskat kraftigt. Efter kommunvalet i höstens val behöll man, tillsammans med samarbetspartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet, majoriteten av platserna i kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal, de rödgröna fick 40 mandat av de 79 som finns att tillgå i Eskilstuna Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen blev inte klar förrän flera dagar efter valet. För några dagar sedan uppdagades dock en konflikt inom socialdemokraterna, fullmäktigeledamoten Aza Safaris (S) meddelade att han lämnar socialdemokraterna och blir politisk vilde i Eskilstuna Kommunfullmäktige.

Detta innebär att de rödgrönas övertag och dominans bryts. Nu har man bara 39 av de 79 mandaten och kan inte längre styra kommunen och driva igenom beslut i fullmäktige utan att förankra och diskutera över blockgränsen. Oppositionsledaren Jari Puustinen har de senaste åren flera gånger kritiserat majoriteten för att de agerat maktfullkomligt genom att köra över oppositionen genom att antingen inte ge information alls, eller väldigt sent innan beslut drivs igenom.

Aza Safaris avhopp den här veckan ledde till att månadens fullmäktigemöte blev ett annorlunda möte. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson kallade Safiris avhopp för kidnappning, där han menade att ett antal av eskilstunabornas röster på socialdemokraterna blivit kidnappade. Han meddelade också att de rödgröna skjuter upp behandlingen av några viktiga frågor till decembermötet. Man hade tänkt köra över oppositionen och utöka antalet politiker och nämnder men nu avvaktar man. Jimmy Jansson har sträckt ut en hand till alliansen för att försöka uppnå en ny majoritetskonstellation.

Share