Kommunen backar om rullatordammarna på torget

Eskilstuna Kommuns stadsbyggnadsförvaltning backar nu och meddelar att de har beställt prover på kanter av olika utföranden som sticker upp ca 10cm och markerar rullatordammarnas avgränsningar. Kommunen hade handikapporganisationerna med i arbetet med att utforma det nya Fristadstorget och dess representanter påtalade att dammarna skulle kunna bli ett problem för synskadade och äldre personer.

Det var under hösten 2014, efter att det nya torget hade invigts som flera fallolyckor inträffade där äldre personer helt enkelt ramlade ner i dammarna med sina rullatorer. Vid det första olycksfallet ville tjänstemännen inte ens tro på uppgifterna utan man slog ifrån sig kritiken och menade att det var en skröna att någon ramlat och slagit sig. Kort därefter hände flera incidenter och i minst ett fall blev skadorna så pass allvarliga att personen som ramlat fick hämtas med ambulans för att plåstras om på sjukhus. Handikapporganisationerna hade alltså varit med på planeringsstadiet och de hade även påtalat att konstruktionen med dammar, helt utan sarg eller kant, skulle kunna bli en fara. Kommunens arkitekt och de beslutande politikerna struntade dock i handikapporganisationernas invändningar och byggde dammarna så som ritningen såg ut. Nu backar kommunen alltså och medger att det behövs en sarg eller kan av sten som sticker upp några centimeter. Under vintern har man haft provisoriska lösningar med kravallstaket och blomlådor på torget, vilket antagligen har förhindrat att fler pensionärer fått bada ofrivilligt på torget.

Share