Frälsis får sjunga vidare på äldreboendena

En enig vård- & omsorgsnämnd vid Eskilstuna Kommun beslutade idag på förmiddagen att Frälsningsarmén även fortsättningsvis ska få spela och sjunga vid kommunens mötesplatser för äldre personer. Det har varit omdiskuterat den senaste tiden efter att en tjänsteman hade gjort en tolkning av att man önskar ha en verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Nu beslutade nämnden att Frälsningsarméns verksamhet ska få fortsätta. När det gäller politik så är det okej om kommunen arrangerar, exempelvis genom en utfrågning av politikerna och alla partier är delaktiga. Men enskilda partimöten där man är på plats för att föra ut sin politik är inte tillåten.

Share