Stelbenta torgregler saboterar torghandeln

Foto torget gott om plats

Fristadstorget vid lunchtid på onsdagen, nog ser det ut att finnas gott om plats för Idas lilla lastbil med glutenfritt bröd.

Ida med sin lilla lastbil, med det utfällbara bordet baktill. Kommunen körde iväg henne från torget eftersom hon inte står inne i lastbilen och säljer.

Ida med sin lilla lastbil, med det utfällbara bordet baktill. Kommunen körde iväg henne från torget eftersom hon inte står inne i lastbilen och säljer.

En torghandlare blev idag bortkörd från Fristadstorget trots att hon bokat plats och betalat avgiften. Anledningen är kommunens stelbenta regler och den stränga tillämpningen av reglerna från kommunens anställda. Enligt reglerna måste man nämligen antingen ha ett bord varifrån man säljer produkter eller, om man ska sälja från ett fordon, så ska man stå inuti fordonet och bedriva försäljning. Ida Andersén, från bageriet Lysings Glutenfria i Ödeshög, har en lastbil med frysutrymme för sina djupfrysta, glutenfria bakverk. Hon har ett bord baktill på lastbilen där hon har sin kassaapparat. 


Ida Andersén berättar för Eskilstunanytt att för cirka en månad sedan kom hon första gången till Eskilstuna med sin brödbil. Hon hade i förväg bokat plats på Smörtorget och fick veta att alla som vill bedriva torghandel i Eskilstuna måste vara på plats klockan halv åtta på morgonen. Idag som har tre timmars bilresa till Eskilstuna gav sig iväg och var på plats vid Smörtorget kl 7:30. – Först blev jag väl emottagen och fick veta var jag skulle stå och sälja, men efter en stund blev vakterna upprörda eftersom de hade missuppfattat min bokning, de hade uppfattat att jag skulle sälja från ett bord. Nu när jag hade lastbilen med mig menade de att det inte gå för sig på Smörtorget, jag borde ha bokat en plats på Fristadstorget, där får man bedriva försäljning från fordon. Man sa dock att man skulle ”se genom fingrarna denna gång” eftersom Ida hade åkt så långt. Efter en stund ångrade de sig dock och kom med beskedet att Ida inte var välkommen på Smörtorget, hon fick packa ihop och åka hem.

Med anledning av händelserna förra gången Ida besökte Eskilstuna hade hon därför denna gång bokat en plats på Fristadstorget för sin lastbil och annonserat till alla kunder i Eskilstuna att hon idag onsdag skulle stå på Fristadstorget. Imorse när hon kom dit blev hon, precis som förra gången väl mottagen och anvisad var hon skulle stå med sin lilla lastbil på Fristadstorget.  Efter en mycket kort stund, kom dock vakter från kommunen till platsen och menade att hon inte får stå utanför fordonet och sälja sina varor. Hon måste antingen ha ett bord med sig, men då får hon inte parkera lastbilen i anslutning till bordet. – Och det är ju omöjligt för mig att sälja djupfrysta varor från ett bord! skrattar Ida. Annars är alternativet att hon bygger om sin lastbil så att hon kan stå inne i fordonet och sälja, menade kommunens vakter. – Därinne är det ju jättekallt, det är ju en frysbil jag åker med, men jag föreslog att jag kan sitta inne i hytten och sälja om de tycker det är bättre men det gick de inte med på, berättar Ida. Hon blev nu bortkörd från Fristadstorget och hänvisades till Smörtorget, där hon stod fram till kl 13. – Det är ju också ganska lustigt för det var ju därifrån jag blev bortkörd förra gången för att jag inte hade ett bord att sälja från, säger Ida.

Det lustiga är att det är gott om plats på Fristadstorget, när Eskilstunanytt är där, straxt före lunch, är det alldeles ödsligt. Där finns dock en liten lastbil varifrån en man säljer munkar, han står dock inne i sitt fordon och säljer dessa, helt enligt kommunens stelbenta regler. Ida Andersén berättar att hon kör runt med sin lastbil i en rad mellansvenska städer och säljer sina glutenfria bakverk, hon är ute tre dagar i veckan och reser. Efter att hon skrivit på facebook och bett kunderna om hjälp att hitta någon annanstans att stå med sin lastbil, har flera kunder hört av sig och erbjudit henna olika platser att bedriva försäljningen. Ida berättar att reglerna i Eskilstuna, att man måste finnas på plats redan klockan halv åtta på morgonen känns rätt hopplösa. Dels för att det blir extremt tidig morgon om man som Ida, kommer långväga ifrån och måste gå upp klockan fem. Men också därför att kunderna är ganska få på förmiddagarna. Det vore ju betydligt mer intressant att hyra plats och sälja på eftermiddagen och kvällen, säger hon. – Det känns som att man som torghandlare inte är välkommen i Eskilstuna, säger hon.

Eskilstunanytt har haft kontakt med Joakim Dahlgren, vid Eskilstuna Kommun, och som ansvarar för tillstånd och regelverk kring försäljning från torgen i Eskilstuna. Han bekräftar att regelverket ser ut som det gör och att grunden för all torgförsäljning är att man säljer från ett så kallat ”torgstånd”. Med detta avses ett bord och ett litet tak som kommunen tillhandahåller. Efter ombyggnaden av Fristadstorget var inriktningen att man inte längre skulle kunna sälja från någon typ av försäljningsvagn utan det skulle bara vara tillåtet med torgstånd. Efter detta har man ändrat sig och vill nu på prov tillåta tillfällig försäljning från en så kallad ”försäljningsvagn”. Detta kan sedan vara en bil eller en släpvagn, det har ingen betydelse, men förutsättningen är att man står inne i vagnen och säljer, berättar Joakim. Han säger också att kommunen har två sådana tillfälliga platser för försäljningsvagnar och att man har för avsikt att i höst utvärdera försöket. – Vi har ju fler än en torgvakt också och kan kanske bli bättre på att kommunicera ut tillämpningen av regelverket till alla som jobbar som torgvakter. – Idag lät vi henne stå på Smörtorget för om vi har tagit emot en bokning av en plats så kan vi ju inte bara köra bort en människa. På vår fråga om det inte var precis det de gjorde förra gången, svarar Joakim: Jag kan inte svara på vad som exakt hände den gången för jag vet inte alla detaljer.

Lastbilen som säljer munkar på Fristadstorget är konstruerad så att försäljaren står inne i lastbilen och säljer. Då passar den in på torget menar kommunen.

Lastbilen som säljer munkar på Fristadstorget är konstruerad så att försäljaren står inne i lastbilen och säljer. Då passar den in på torget menar kommunen.

 

Share