Husbygget på Västermalm återupptas

Husbygget som Eskilstunanytt skrev om förra veckan, i korsningen Franzéngatan och Tessingatan på Västermalm kan fortsätta som planerat. Detta efter att mark- & miljööverdomstolen gav klartecken på måndagmorgonen. Idag måndag väntas montaget av huskropparna kunna starta, med viss försening. 

Det är en granne till de blivande flerbostadshusen, en annan fastighetsägare, som valt att överklaga och göra allt vad han kunnat för att ställa till besvär för byggfirman Frense Larsson Bygg AB. I onsdags förra veckan stod det klart att mark- & miljööverdomstolen tillfälligt återkallade bygglovet med hänvisning till att de ville se bättre ritningar över hur marken är tänkt att disponeras. Tidigare har frågan avgjorts av flera instanser som alla har gett kommunen och byggfirman rätt. Dock har byggfirman fått ändra ritningarna och sätta upp stödmurar i betong, efter att villaägaren opponerat sig mot att det var inritat bostadsytor på bottenvåningen. En företrädare för byggfirman gjorde förra veckan en motanmälan beträffande den överklagande partens eget hus, som enligt honom har inredda bostadsytor både i källarvåningen och på vinden, i strid mot gällande detaljplan och utan bygglov.

Share