Förra ägarna till Harrys i nytt blåsväder

Förra hösten var en turbulent tid för Restaurang Harrys i Eskilstuna. Dåvarande ägarna, personer som är släkt med varandra, hade tidigare drivit Harrys Katrineholm, innan de tilläts ta över och driva restaurang i samma kedja i Eskilstuna. Nu är samma personer i blåsväder igen, den här gången är det Västerås Stad som fått upp ögonen för de båda släktingarna. I Eskilstuna gällde det en kaosartad studentfest i juni 2014, enligt räddningstjänsten hade man tillstånd för att ta in 1000 gäster i lokalerna men under studentkvällen var så många som 1800 personer insläppta, fick restaurangen sitt alkoholtillstånd indraget efter ett beslut av Eskilstuna Kommun i augusti 2014. Nu är samma personer i blåsväder igen, den här gången är det Västerås Stad som fått upp ögonen för de båda släktingarna. 

Det var förra sommaren och hösten som problemen hopade sig för de båda släktingarna som drev restaurangen Harrys i Eskilstuna. Efter den omtalade studentfesten då det enligt räddningstjänsten släpptes in 1800 gäster jämfört med de 1000 personer som tillståndet medger, drog kommunen in restaurangens alkoholtillstånd. Efter överklagande stod det klar att kammarrätten drog samma slutsats som kommunen och högsta förvaltningsrätten valde att inte pröva ärendet. Därmed var släktingarnas tid som krögare i Eskilstuna över.

Nu visar sig att den ena släktingen, så sent som den 1 september i år har köpt restaurangen Harrys i Västerås och enligt egen utsago renoverat den för två miljoner kronor, skriver VLT. Västerås Stad, Individ- och familjenämnden, beslutade dock häromdagen att dra in krogens alkoholtillstånd. Man anser att personerna bakom företaget inte är lämpliga för att ha ett alkoholtillstånd, med hänvisning till innehållet i alkohollagen. Beslutet var först tänkt att träda i kraft redan den 1 december, men nu har krögaren överklagat ärendet och därmed kan man tills vidare fortsätta att servera alkohol på restaurangen. (Dagens ägare till restaurang Harrys i Eskilstuna har ingen koppling till händelserna i Västerås.

Share