Fräck stöld mot Torshällaföretag

Torshällaföretaget Carpenter Powder Products har drabbats av en välplanerad stöld av dyrbara metallegeringar. Stölden upptäcktes på luciadagen i och med att en grind var uppbruten. Någon har sedan gått runt och täckt över övervakningskameror inne på företaget. Därefter har man stulit ett flertal tunnor med kobolt och ferroniobium. Själva tunnorna har lämnats kvar, vilket tyder på att tjuvarna lastat om stöldgodset inne på området. Eventuellt kan de också ha använt företagets truckar. Totalt väger stöldgodset 3500kg och har ett värde på cirka 750 000kr. 

Share