Strumpförsäljare bortkörd från Fristadstorget

Branschtidningen Torg och marknadsnytt, som är en branschtidning för sveriges torg- och marknadsförsäljare skriver i sitt senaste nummer om en konflikt som uppstått mellan en försäljare som sedan 15 år tillbaka har haft försäljning på Fristadstorget, och Eskilstuna Kommun som kört bort honom därifrån. Enligt tidningen kommer branschorganisationen TOMER som organiserar torg- och marknadsförsäljare att ta en juridisk strid för strumpförsäljaren, gentemot Eskilstuna Kommun.

Eskilstunanytt har tidigare skrivit om kommunens nya riktlinjer för försäljningen på Fristadstorget. Den här gången är det en försäljare av strumpor, Charlie Gunnarsson, som har nekats att hyra plats på torget, med hänvisning till kommunens nya ”torgstadga”. Det var i mars, när C H Gunnarsson Produkter kom och skulle återuppta sin torghandel som kommuens personal kom och sa att han skulle ”packa ihop och åka därifrån”. Möjligen kunde han få plats på något annat av kommunens torg, men på Fristadstorget var han inte välkommen. Gunnarsson menar i intervjun med Torg- och marknadsnytt, att även en korvförsäljare har körts bort på ett liknande sätt och att det är ointressant att stå på de andra torgen eftersom där är alldeles för lite folk som passerar.

Gunnarsson är en erfaren torghandlare som besökt många andra städer och den behandling han fått i Eskilstuna har han inte stött på tidigare.

Orsaken till att han inte får stå på Fristadstorget är den nya stadgan där det i en av paragraferna står att ”endast frukt, bär, grönsaker, blommor och livsmedel och egentillverkat hantverk” får saluföras på Fristadstorget.  Problemet är, enligt branschorganisationen TOMER, att alla kommunala ordningsföreskrifter måste stå i samklang med ordningslagen. Andra regleringar än sådant som har med ordning och säkerhet att göra, får således inte ingå i en kommunal ordningsstadga, säger Agne Johansson, som är expert på torg- och marknadshandel vid TOMER. Han menar att länsstyrelsen aldrig skulle acceptera Eskilstuna Kommuns nya lokala ordningsstadga, som klubbades av kommunfullmäktige i februari. Agne Johansson säger också att Eskilstuna Kommun i och med förfarandet riskerar att få betala skadestånd till strumpförsäljaren, som nekats hyra plats på torget på grund av ett kommunalt dokument som är ogiltigt.

Enligt branschtidningen Torg- och marknadsnytt ska kommuner lämna in sina lokala ordningsföreskrifter för bedömning hos Länsstyrelsen, vilket Eskilstuna Kommun inte har gjort. De har även intervjuat en tjänsteman på Eskilstuna Kommun som medger att den senaste lokala ordningsstadgan ännu ej är inlämnad till Länsstyrelsen men att den ändå har börjat tillämpas gentemot försäljarna som vill hyra plats på Fristadstorget. Enligt tjänstemannen på kommunen känner man inte ens till att de ska lämna föreskriften till länsstyrelsen för bedömning. Enligt branschorganisationen TOMER står det klart att Länsstyrelsen i Södermanland kommer ogiltigförklara Eskilstuna Kommuns ordningsstadga, om de får in den för bedömning.

 

Share