Villaägare tippade stora mängder lera utan lov

En lantbrukare noterade på torsdagskvällen att det på mark som tillhör hans jordbruksrörelse plötsligt fanns stora mängder lera, totalt räknade han det till inte mindre än 14 högar, och den som dumpat massorna måste haft tillgång till antingen lastbil eller traktor med kärra. Efterforskningar, bland annat på Facebook kom det in vittnesuppgifter om att det varit en grön traktor med gul tillkopplad kärra som tippat massorna. Under fredagseftermiddagen stod det klart att det är en villaägare på norr, som har grävt på sin tomt inför en utbyggnad, och som har anlitat en entreprenör och anvisat lantbrukarens mark för tippning av massorna. Lantbrukaren kräver nu att villaägaren antingen ombesörjer bortforsling av massorna eller betalar ersättning för lantbrukarens kostnader för bortforsling. Det kan handla om 20 000 kr eller mer än så. I annat fall hotar han med att polisanmäla tilltaget.

Enligt vittnesuppgifter var det ett stort antal lass med lera som forslades bort från villatomten, med just en grön traktor och gul kärra.

Share