Person påkörd vid studentfirande

En person ska ha blivit påkörd av någon form av studentfordon i korsningen Gymnastikgatan och Smedjegatan för en stund sedan, straxt före kl 14:30. Uppgifter saknas ännu om skadornas omfattning.

Share